درباره ما


انجام تمامی خدمات فنی ساختمان با موضوعات تعمیرات، نصب و نگهداری کولر گازی، تعمیرات لوله کشی، خدمات برقی، تعمیرات و نگهداری آسانسور، نصب کولر گازی، نصب فن کویل، نصب چیلر، شارژ گاز کولر، سرویس دوره ای موتورخانه، لوله کشی استخر، پمپ آب خانگی و ... در شهر تهران

نصب کولر در یوسف آباد ، تعمیر فن کویل یوسف آباد

تاسیسات گلریز

انجام تمامی خدمات فنی ساختمان با موضوعات تعمیرات، نصب و نگهداری کولر گازی، تعمیرات لوله کشی، خدمات برقی، تعمیرات و نگهداری آسانسور، نصب کولر گازی، نصب فن کویل، نصب چیلر، شارژ گاز کولر، سرویس دوره ای موتورخانه، لوله کشی استخر، پمپ آب خانگی و ... در شهر تهران

نصب کولر در یوسف آباد ، تعمیر فن کویل یوسف آباد